Reference

   Společnost byla založena v červenci 2013 a do současnosti realizovala, ať už samostatně nebo v kooperaci se strategickými partnery mnoho akcí ….bez jediné reklamace. Management firmy má poměrně významnou historii a za kvalitu ručí nejlepším výběrem kvalifikovaných pracovníků a odborným dozorem nad kvalitou prováděných prací.

   Níže jsou uvedeny příklady významných zakázek za první tři léta:

 • červenec 2013 ICOPAL VEDAG – realizace technol. změny “ Přidávání popílku do asfaltové směsi “ Tato akce byla v rozsahu: technologického návrhu, dodávek zařízení (aparáty, čerpadla, potrubní rozvody), výroby a montáže, vč. izolací a části MaR a elektro objem: 4,5 mil. Kč
 • srpen-září 2013 KAUČUK KRALUPY – realizace „odstávky technologického zařízení „. Plánované opravy a rekonstrukce technologických zařízení (kolony, výměníky, nádrže, potrubní rozvody a další) objem: 700 000,- Kč AXIS Hradec Králové – realizace investiční akce v MONDI Štětí – demontáže, výměny aparátů, rekonstrukce potrubních tras, výměny ocelových konstrukcí (lávky, plošiny, nosné konstrukce pod technologické zařízení apod.) objem: 600 000,- Kč AXIS Hradec Králové – realizace pravidelné odstávky v MONDI Štětí objem: 230 000,- Kč
 • leden – duben 2014 AXIS Hradec Králové – realizace investiční akce v MONDI Štětí – výrobní provoz 07, vč. řízení akce: montáž aparátů, potrubní rozvody, ocelové konstrukce (lávky, plošiny, nosné konstrukce pod technologické zařízení apod.) objem: 3 250 000,- Kč
 • květen – červen 2014 (do 31.10.2014) AXIS Hradec Králové – realizace investiční akce v EMA Mělník – výměna vestaveb odlučovačů popílku na kotlech 1-6 (svářecí práce, zámečnické – pálení staré vestavby.) objem: 5 700 000,- Kč
 • duben 2014 Weber Rohrleitungsbau – SRN – realizace odstávkových prací na provozu Vysoký tlak v Leuně objem: 580 000,- Kč
 • květen – červen 2014 Weber Rohrleitungsbau – SRN – realizace investiční akce v Leuně (montáž aparátů a potrubí). objem: 790 000,- Kč
 • rok 2014 – dílenská divize FINSEL, areál Unipetrol RPA, st.1009 realizace drobných konstrukcí pro různé dodavatele (schodiště, lávky, podpůrné konstrukce apod.) objem: 540 000,- Kč
 • říjen 2014 realizace odstávky VBU v areálu České rafinérské a.s. pro firmu: MONTEP s.r.o. objem: 340 000,- Kč
 • listopad 2014 – březen 2015 výroba a montáž nerezových potrubí v arelu Lovochemie a.s. pro fimu: INOX SERVIS objem: 950 000,- Kč
 • listopad – prosinec 2014 výroba a montáž kabelových lávek v areálu Lovochemie a.s. pro firmu: INELSEV s.r.o. objem: 840 000,- Kč
 • listopad – prosinec 2014 výroba a montáž kabelových lávek v areálu MONDI Štětí a.s. pro firmu: SIEMENS, s.r.o. objem: 550 000,- kč
 • listopad 2014 – leden 2015 výroba a montáž ocelových konstrukcí a prvků skladovací haly v areálu LINET Slaný pro firmu: HT STEEL s.r.o. objem: 880 000,- kč
 • leden 2015 – březen 2015 výroba a montáž ocelových konstrukcí v areálu FORD URBAN pro firmu: Urban Auto s.r.o. objem: 580 000,- kč
 • duben – prosinec 2015  výroba a montáž ocelových konstrukcí, potrubí (černé i nerez), potrubního uložení, dále odstávkové práce na akcích: Spolchemie v Ústí nad Labem, MONDI Štětí, Lovochemie – Preol, elektrárna Mělník – výměna 2ks kotlů pro fimu: AXIS a.s.. Objem: 9 400 000,- Kč
 • leden – říjen 2016  výroba a montáž ocelových konstrukcí, potrubí (černé i nerez), potrubního uložení, dále odstávkové práce na akcích: Spolchemie, MONDI Štětí, SYNTHOS Kralupy – pro fimu AXIS a.s.. Objem: 6 880 000,- Kč
 • leden – říjen 2016 výroba a montáž ocelových konstrukcí, potrubí (černé i nerez), potrubního uložení, dále odstávkové práce na akcích: Unipetrol RPA v Litvínově, Česká rafinérská a.s. – převážně odstávkové práce (montáže a svařování) pro firmu: Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o.. Objem: 2 740 000,- Kč
 • duben – říjen 2016  výroba a montáž ocelových konstrukcí (lávky, žebříky, plošiny), výměna a oprava nádrží – pro fimu Glencore Grain Czech s.r.o.. Objem: 850 000,- Kč
 • roky 2016-2023 – během těchto let se činnost společnosti stabilizovala, s fixací na Unipetrol RPA, kde proběhlo 90% veškerých zakázek, s ročním obratem 15-20 mil. Kč. Ostatní zakázky byly realizovány převážně v energetickém průmyslu v ústeckém kraji