O nás

FINe SELection s.r.o.

Firma byla založena v červenci 2013 a jak je z názvu firmy patrné, jde nám především o to vydobýt si na trhu práce pozici spolehlivé firmy, jejímž prvořadým zájmem je obchodovat slušně, vždy v rámci fair play pravidel.

Jsme nová firma, ne však bez nevýznamné historie managementu. Oba společníci a její vedení mají mnohaleté zkušenosti v manažerských funkcích, kdy byli nejen ne vrcholu žebříčku, ale také v pozicích, kde práce vzniká, při tvorbě a realizaci zakázek. Díky této dlouholeté praxi a zkušenostem je proto možné vytvořit společnost s optimálním personálním obsazením, kde je kladen velký důraz na kvalifikaci a praxi zaměstnanců, tím v návaznosti na kvalitu, rychlost a spolehlivost.

Hlavním zaměřením je realizace staveb, montáží, a to jak zakázek malého objemu, tak staveb na klíč.

Tým spolupracovníků vzniká postupně a dlouhodobě, s cílem vytvořit rodinnou firmu, optimalizací kvalitních kmenových pracovníků, kteří, jako jediní budou tvořit jméno firmy, její budoucnost.

11. července oslavila firma tři roky činnosti, a je možno konstatovat, že velmi úspěšné.

Úspěšný ve všech oblastech: Ekonomické:

Firma si vytvořila dostatečný kapitál pro další rozvoj a provoz. Stabilizoval se chod celé firmy – mzdy, odvody, finanční politika. Společnost nemá žádné dluhy, a je spolehlivým partnerem.

Personální:

V současné době se stabilizovalo personální obsazení firmy, a ve společnosti panuje „dobrá nálada“, kdy pracovníci stojí za svojí firmou, prosazují její zájmy, a vedení společnosti se snaží vytvořit ty nejlepší podmínky pro své zaměstnance. Důkazem toho je neustálý zájem nových pracovníků, ale volné kapacity firmy jsou bohužel omezené, v souladu se záměrem vytvořit firmu s počtem do 30-ti zaměstnanců.

Nyní je náš stav naplněn – disponujeme 30 kmenovými pracovníky a třemi externími spolupracovníky. Profesně je rozloženo:

  • Management, technici a mistři – 6 pracovníků
  • svářeči úřední 111,141,135 – 8 pracovníků
  • zámečník-montér – 16 pracovníků
  • 3 externí spolupracovníci (BP+PO, právník, svař.technolog)

V případě potřeby jsme schopni rozšířit svoji kapacitu až na 50 pracovníků.

Management, strategie a cíle: První rok byl převážně v součinnosti s firmou AXIS a.s. Hradec Králové, dále s firmami Icopal Vedag, Weber Rohrleitungsbau Merseburg, Inox Servis, Inelsev. V dalších dvou letech se okruh kooperujících firem navýšil o významné obchodní partnery, např. Bilfinger Industrial Services Czech, s.r.o., firmu SAM atd..

Záměr pro 2.polovinu roku 2016  navázat na dlouholetou spolupráci obou protagonistů FINSEL s.r.o., s Českou rafinérskou a.s. a jejími strategickými partnery v oblasti údržby, byl splněn.

Cílem pro rok 2017 je získat zvýšení kvalifikace v oblasti svařování, získat certifikáty VPQR metodami 111, 141 a 135. Předpoklad březen 2017. Certifikát managementu jakosti dle ISO 9001:2010 v oblastech řízení jakosti, svařování a bezpečnosti práce. Předpoklad auditu je duben 2017. V oblasti zakázek se budeme soustředit na rozšíření v oblasti chemie,  elektráren a papíren.